Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Guess the picture. Prevod


Think about your summer holidays. Write down three things that you put in your summer box. Describe them and give reasons why you chose them. How did you get them? What is the story behind them? Write in your notebook. Show the text to your teacher. Write 100 – 150 words. Prevod

These are some words connected with holidays. Do the crossword and find out if you know them all. Prevod

CROSSWORD



Hi! Here is a game called Crossword. You have to fill in the correct answers from the given clues.

To know where the correct line for the answer is, you can click on the clue above the crossword, or on any square. To delete letters that have already been written, you can just write over them. When you have finished, check the correct answers by clicking the Check button! Later you can restart the game!




Please select the difficulty level for the game. The easy level shows half of the letters, the medium level shows a third of the letters and the hard level shows no letters at all. Namig


<NAZAJ
>NAPREJ3/315