Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Have You Ever ...?

Answer the questions about your experiences. If you need help, click the help button. Check your score to find out what kind of a person are you. Prevod

Have you ever ...

  • ... tried zip lining?
  • ... climbed Mount Triglav?
  • ... gone white water rafting?
  • ... run a marathon?
  • ... broken a bone?
  • ... had a concussion?
  • ... rolled down a hill?
  • ... ridden downhill at a maximum speed?
  • ... won a medal?

Have a look at the short animation. Learn how and when we use Present Perfect with EVER, ALREADY, NEVER and ALWAYS. Prevod

Complete the crossword with the Past Participle forms of the irregular verbs. Click on "Help" to get a free letter. Prevod

CROSSWORDHi! Here is a game called Crossword. You have to fill in the correct answers from the given clues.

To know where the correct line for the answer is, you can click on the clue above the crossword, or on any square. To delete letters that have already been written, you can just write over them. When you have finished, check the correct answers by clicking the Check button! Later you can restart the game!
Please select the difficulty level for the game. The easy level shows half of the letters; the medium level shows a third of the letters and the hard level shows no letters at all. Namig


<NAZAJ
>NAPREJ71/315