Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

TEEN LIFESTYLE

What are teenagers like today? Are they the same as teens in the past? The mind map below presents some differences. It focuses on one of the things that shape and change teenage lifestyle - technology.

 

In pairs, read the ideas in the mind map. Then, read the example below.

The description of the mind map above contains some linkers. What do they mean? Match the linkers that have the same meaning.

in comparison with
compared to
however
but
whereas
while
similarly
in a similar way
Število napačnih: 0

In pairs, create a mind map about things that are shaping and changing teenagers’ lifestyle. Do it in your notebook. Then, describe your mind map following the given example and the ‘Activity idea’ below.

Complete the sentences below by choosing the right answers.

In comparison with teenagers in the past, teens of today are

When doing schoolwork teenagers today

Writing letters and chatting on the phone was popular in the past

Teenagers nowadays can 'meet' their friends online

Today hanging out in the street is less popular

<NAZAJ
>NAPREJ51/331