Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

PRESENT TIME

Let's play with Tom’s dominos. The green ones represent Tom’s habits while the red ones show only the exceptions he makes from time to time. In pairs, name all the items on the dominos and then do the exercise below.

 

Observe the dominos and complete the sentences below.

Tom rarely has vegetables for lunch, he normally eats meat .
He always has coffee after lunch, he hardly ever drinks tea .
He seldom visits his grandma but spends a lot of time with his girlfriend .

Read the sentences about Tom and click the right verb form. Mind the tense.

He usually {comes;is_coming} to school by bus but this week he {is_going;goes} by bike.
He {is_wearing;wears} a cardigan now even though he usually {puts_on;is_putting_on} pullovers.
He often {watches;is_watching} TV in the evenings but at the moment he {is_reading;reads} a historical novel.

There are eight adverbs of frequency in the list below. Arrange them in the correct order on the line below.

NEVER

|

SELDOM

|

OFTEN

|

USUALLY

|

ALWAYS

|

0%  100%

|

HARDLY EVER

|

RARELY

|

NORMALLY

|    

CONSTANTLY


OFTEN,  HARDLY EVER,  RARELY,  USUALLY,  CONSTANTLY,  NEVER,  ALWAYS,  SELDOM,  NORMALLY 

GRAMMAR LOG

What are adverbs of frequency? Where do we place them in a sentence?
subject + adverb + verb
Example:

He always comes on time.
subject + BE + adverb
Example:
   They are hardly ever there.
What is the difference between ‘present tense’ and ‘present time’?

<NAZAJ
>NAPREJ99/331