Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

DIFFERENCES MAKE US SPECIAL

Take a look at these photos. Choose the one that interests you the most and make some comments about it. Discuss them with your partner.

Choose one of the words below to {tag;tag = (v.) to label, identify with a tag or other identifier} the people in the photos. Justify your decision by explaining the reasons. Find the meaning of most of the words below and check the meaning of the rest of them in a dictionary if you're not sure what they mean.

pilgrim, traveller, refugee, holidaymaker, commuter, tourist, immigrant

Now, try to observe the photos from a different point of view and answer these questions.
What do these people have in common?
What makes them different?
What in your opinion make them leave their home?

List the possible reasons for each of them.

Relaxing or finding pleasure are not the only reasons why people leave home, sometimes they move for other reasons too. Read the text carefully and find out why these people left their home.

Then, read again and drag and drop the reasons next to the right name in the chart below.

broaden the horizon find a well paid job attend lectures take part in a Mass flee from violence
name the reason for journeying
Lilly
Emil
Mark
Salim
Abeba

Read the questions and choose the right short answers.

How would you call each of these people with one word?
Lilly - {a_backpacker;an_immigrant;a_commuter;a_pilgrim;a_refugee} Emil - {an_immigrant;a_commuter;a_pilgrim;a_refugee;a_backpacker} , Mark - {a_pilgrim;a_refugee;a_backpacker;an_immigrant;a_commuter} , Maria - {a_refugee;a_backpacker;an_immigrant;a_commuter;a_pilgrim} , Abeba - {a_refugee;a_backpacker;an_immigrant;a_commuter;a_pilgrim} .
Who is/was forced to leave home? {Abeba_and_Emil;Abeba_and_Lilly;Emil_and_Lilly;Maria_and_Emil} .
Who is homesick? {Maria;Lilly;Mark;Abeba;Emil} .
Who travels alone? {Lilly_and_Mark;Abeba_and_Emil;Abeba_and_Lilly;Emil_and_Lilly;Maria_and_Emil} .

<NAZAJ
>NAPREJ228/331