Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

ANGLEŠČINA 1
i-učbenik za angleščino v 1. letniku gimnazije

Avtorice:
Špela Grum, Vida Zorko, Nives Čotar, Viljenka Šavli, Marijana Budeč Staničić

Urednica: Viljenka Šavli

Ilustracije in risbe: Idearna d.o.o., Viljenka Šavli, Breda Gruden, Vida Zorko idr.
Fotografije: Wikimedia Commons, Flickr.com, Publicdomainpictures.net, Viljenka Šavli, Pixabay.com, MorgueFile.com idr.

Zvočni posnetki: Robert Blease, Leanne Evans, Karen Abbiss, Vlasta Lukman, Bojan Shuklev, Diana Flajs Bektašević, Blaž Učakar, Breda Gruden, Ana Gosnar, Gilly Roebuck, Noel Fitzpatrick idr.
Animacije in video: Idearna d.o.o., Matej Gruden in Blaž Učakar (GUD design), Viljenka Šavli, Vida Zorko, Wikimedia Commons idr.

Strokovna recenzentka: dr. Karmen Pižorn
Recenzent praktik: Peter Cigrovski
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: Alenka Andrin
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Robert McKenzie

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Ana Gosnar, Manuela Molnar Perger)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0268-1
Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 173. seji, dne 22. 10. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/95 o potrditvi učbenika Angleščina 1, i-učbenik za angleščino v 1. letniku gimnazij.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ330/331