Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

MIND THE GAP

Do you notice public signs when you travel to other countries? Do you understand what they're saying? Take a look at these signs and discuss with your partner what they mean and where they can be seen.

Where can you see such signs? Choose the right public place.

Pay at a cashier. {Self_service_restaurant;Park;Shop} .
Buy one and get another free. {Shop;Park;Self_service_restaurant} .
Do not pick the flowers. {Park;Shop;Self_service_restaurant} .
Keep this area litter free. {Park;Shop;Self_service_restaurant} .
Handle all items with care. {Shop;Park;Self_service_restaurant} .
Queue in this direction. {Self_service_restaurant;Park;Shop} .
Don't remove plastic wrappings. {Shop;Park;Self_service_restaurant} .
Place your order at the counter. {Self_service_restaurant;Park;Shop} .
Clean up after your dog. {Park;Shop;Self_service_restaurant} .
Keep the table clean for the next user. {Self_service_restaurant;Park;Shop} .
Keep off the grass. {Park;Shop;Self_service_restaurant} .

What do all these signs have in common? Think also from a linguistic point of view.

Most roads signs are international and you are probably familiar with the basic ones. Listen and type the meaning under the right signs.

         
Pedestrian crossing   No entry
Slippery road Wild animal crossing No stopping

Match the traffic signs with their meaning.

Word
Opposite

<NAZAJ
>NAPREJ246/331