Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

A DAY IN PARADISE

In small groups, look at the pictures and choose the right title for the photo.


Picture 1 {a_beautiful_forest;a_busy_city;an_exotic_island;a_family_picnic}
Picture 2 {a_busy_city;a_beautiful_forest;an_exotic_island;a_family_picnic}
Picture 3 {an_exotic_island;a_busy_city;a_beautiful_forest;a_family_picnic}
Picture 4 {a_family_picnic;a_busy_city;a_beautiful_forest;an_exotic_island}

Next, answer the questions below.

What is there in the photos? Where do you think the photos are from? Imagine you are in paradise. What does it look like? What do you do there? Who's there with you? Are you alone?

Here’s a list of various places, activities, items, and people. Choose the ones that fit your idea of paradise and write a short description in your notebook. Next, in groups of three, ask and answer about the topic.

PLACE ACTIVITY
ITEM
PEOPLE, PETS
mountain cabin in Alaska  reading books and magazines
a mobile phone
the best friend
a cruise ship in the Caribbean  mingling and making friends
a camera
parents
a farm in Australia

taking pictures

fashion wear

a girlfriend/a boyfriend
Hollywood Boulevard  doing some sport
camping equipment
no one 
in the wild
riding a horse
a credit card
a dog or a cat

Browse the Internet (YouTube) to find a song using the word "paradise."
In the box below, write about the title of the song, the singer, and the idea of paradise in the song. Would you spend a day in the paradise the song tells you about? Justify.

<NAZAJ
>NAPREJ81/331