Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

AT A BUS STATION

Sit back and observe carefully what's going on in the animation below.

How well can you remember? Ask and answer with short answers.

1. Is the woman with two children talking on the phone? No, she isn't .
2. Are the children sitting on a bench? No, they aren't .
3. Are the teenagers carrying their backpacks? Yes, they are .

In pairs, ask and answer what the people in the video are doing. Use the words and phrases below.

STUDENTS, A WOMAN AND CHILDREN, AN OLD MAN, A YOUNG MAN CHAT, TIMETABLE, READ, APPLE, NEWSPAPER, WATER, CHECK, TEXT, DRINK, SMOKE, EAT

Watch the animation again, and observe well. Then, click the verbs below that you believe don't describe the activities in the video.

 

SNEEZE, DRINK, SLEEP, LIE, EAT, COUGH, CHAT, CRY, LAUGH, SAY, SMOKE, TEXT, DRAW, CHECK, READ, TAKE A PICTURE, DRIVE

Listen to some additional information about the people from the animation. In pairs, ask and answer the questions below.

 

 

What are these questions asking? Write the answers in your notebook. Spot and explain the difference between the answers.


What is the woman doing? What does she do for a living?
What are the teenagers doing? What do they do for a living?
What is the man doing? What does he do for a living?
What is the young man doing? What does he do for a living?

Now, look around and describe what is going on in the classroom. Write in your notebook. Mind the tense and the verb forms.

<NAZAJ
>NAPREJ90/331