Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Revision

First, read the definitions and the examples. Then, drag them to the right parts of speech.

ADVERB
VERB
NOUN
PRONOUN
ADJECTIVE
CONJUNCTION
INTERJECTION
PREPOSITION

Make a similar mind map in your notebook.

First, read the poem and fill in the gaps with the right parts of speech.

Every name is called a noun,
As field and fountain, street and town;
In place of noun the pronoun stands
As he and she can clap their hands;
The adjective describes a thing,
As magic wand and bridal ring;
The verb means action, something done -
To read, to write, to jump, to run;
How things are done, the adverbs tell
As quickly, slowly, badly, well;
The preposition shows relation,
As in the street, or at the station;
Conjunctions join, in many ways,
Sentences, words, or phrase and phrase;
The interjection cries out,
'Hark! I need an exclamation mark!'

Then, write the rhyming words from the song in the same sequence in the gaps below.

1. noun - town 2. stands - hands 3. thing - ring
4. done - run 5. tell - well 6. relation - station
7. ways - phrase 8. hark - mark
<NAZAJ
>NAPREJ33/331