Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

HEALTHY DIET

Take the healthy eating quiz and see the results. Do you agree with them?

 1. 1. How many meals per day do you normally have?
  one or two
  five to six
  three or four

 2. 2. How often do you eat junk food?
  never
  occasionally
  almost every day

 3. 3.How many times a week do you eat processed food?
  never
  once or twice
  almost every day

 4. 4. What do you drink when you’re thirsty?
  juice
  fizzy drink
  water

 5. 5.How many times a week are you physically active?
  almost every day
  never
  once or twice

 6. 6. Do you smoke?
  yes
  no
  just occasionally

Compare your response from the quiz with your partner. To what extent do you agree with your response? What changes should you make in order to take better care of your health?

First, match these words to form collocations then, for each phrase write a sentence in your notebook to illustrate its meaning.

make
an appointment
unbalanced
diet
physical
examination
put
an end
blood
pressure
Število napačnih: 0

You are about to read the text The Silent Killer. First, use the keywords from the text above to forecast its content. Use the above collocations and express your ideas in the following manner.

I think the text is about. . .
It tells the story of. . .
The number suggests. . .
Now, read the story that follows and compare your predictions with it.

<NAZAJ
>NAPREJ259/331