Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
7.

Match the words to their synonims.

drowsy
sleepy
rapid
quick
brawl
fight
vexing
annoying
modify
adjust
Število napačnih: 0
8.

Parts of the questions in the dialogue are missing. Fill in the gaps to finish them.

A: When_did_you_first_try an alcoholic drink?
B: I first tried it when I was 16.
A: Have_you_ever_had_a_hangover ?
B: No, I've never had a hangover.
A: What_do_you_usually_drink at a party?
B: I usually drink beer.
A: How_often_do_you drink alcohol?
B: Not often, only occasionally.
9.

Click misspelled words.

Drug addicts don't always properly dispose used siringes.
She suffers from painful crams before and during her period.
Fresh fruit and vegetables are good for your dijestion.
Her grandparents tought Eva to be generous and manerly.
10.

Choose a word that best completes the sentences.

We didn't want {anything;nothing;everything} to eat.
Can you hear this noise? {Something;nothing;everything} is wrong with the car.
Why don't you ask {someone;everyone;something} to help you?
She doesn't know {anything;nothing;something} about raising children.
Is the house {anywhere;somewhere;nowhere} near the lake?
11.

Put the scrambled sentence in the correct order.

Have you definitely decided to dump her
?

Maybe he works long hours
.

<NAZAJ
>NAPREJ281/331