Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
12.

Use the appropriate modal in the gaps below.

I believe the baby is very hungry.
The baby must be very hungry.
I am surprised the baby is already very thirsty.
The baby can't be very thirsty already.
It is very likely the baby is very thirsty.
The baby may be very thirsty.
It is possible the baby is very thirsty.
The baby could be very thirsty.
13.

Read the paragraph below and fill in the missing words.

You must feel exhausted after cycling for 200 km.
We might stop at your place if we finish early.
He can't be 80, he looks so vigorous.
She may still come to class, she's always late.
Vince can't be far, I saw him half an hour ago.
14.

Complete with the right modal verb.

Jack thinks I shouldn't spend so much time on Facebook.
Poor Julie had to take care of little Tim while her mum was in the hospital.
I was able to beat the competition and win the tournament.
Sorry, I can't come. I'm grounded.
We must do our best and finish this field work before night.
15.

Complete these sentences with an imperative verb.

A teacher to the class: " Open your workbooks on page 32."
Close the door, it's getting cold in here.
Be careful, the road is slippery.
A mother to her daughter: " Wake up, you sleepyhead."
16.

Listen, and then choose the sentence that means the same as the one on the recording.


{It_must_be_the_postman.;It_can't_be_the_postman.;It_could_be_the_postman.}


{Mum_might_be_somewhere_outside.;Mum_must_be_somewhere_outside.;Mum_can't_be_somevhere_outside.}


{Judging_by_his_accent,_Robin_can't_be_a_native_speaker.;Judging_by_his_accent,_Robin_must_be_a_native_speaker.;Judging_by_his_accent,_Robin_may_be_a_native_speaker}


{The_test_might_be_easy.;The_test_can't_be_easy.;The_test_must_be_easy.}


{She_must_be_a_nice_person.;She_can't_be_a_nice_person.;She_could_be_a_nice_person.}
<NAZAJ
>NAPREJ254/331