Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GLASBENA UMETNOST 8
i-učbenik za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole

Avtorji:
Marko Bračič, Petra Brdnik Juhart, Sonja Đevenica, Mira Prel, Tjaša Šimonka

Urednica: Mira Prel

Ilustracije in risbe: Kaja Pojbič, Marko Bračič, Mira Prel, Andreja Blimen Majcen, Marcel Steržaj, Sonja Đevenica, Marko Horvat, openclipart.org, wpclipart.org, wikiart.org idr.
Fotografije: Wikipedia, Pixabay, Bojan Radin, Damjan Švarc, imslp.org, Flickr, Sonja Đevenica, Marcel Steržaj, Nadja Rojic, Mirijam Steržaj idr.

Zvočni posnetki in video: Žiga Stanič, Tjaša Šimonka, Marko Bračič, Michael Orešar, Rebeka Bračič, Jean Etienne Soty, Jernej Feguš, Mira Prel, Sonja Đevenica, Jan Strmšek, SNG Maribor
Notni zapis: Marko Bračič, Tjaša Šimonka, Sonja Đevenica, Petra Brdnik Juhart, Mira Prel


Strokovna recenzentka: dr. Katarina Zadnik
Recenzentka praktičarka: dr. Manja Flisar Šauperl
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: dr. Inge Breznik
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Jerneja Jelovčan Koselj

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Urban Božičnik)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0276-6

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj

Ljubljana 2015    

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 170. seji, dne 21. 5. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/32 o potrditvi učbenika Glasbena umetnost 8, i-učbenik za glasbeno umetnost v 8. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ126/127