Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LUDWIG VAN BEETHOVEN – SIMFONIJA

Glasba je višje razodetje kot vsa modrost in filozofija.

Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven, danes znan tudi kot avtor evropske himne, je zadnji predstavnik treh dunajskih klasikov. Prva dela je komponiral v klasicističnem slogu, pozneje pa zaradi velike nadarjenosti napravil pomemben preboj v naslednje glasbeno obdobje. Pozorno si oglej spodnjo sliko in ugotovi, kako se imenuje obdobje, ki sledi klasicizmu. Vpiši odgovor.  ROMANTIKA .

S pomočjo slike, literature in spleta ugotovi glasbeno obliko dela, ki ga ima skladatelj na mizi. Koliko takšnih del je napisal? Ugotovitve zapiši v zvezek.

Stephen Malinowski je ameriški skladatelj, pianist in inženir za programsko opremo, ki je znan po svojih glasbenih animacijah. V njih vizualizira glasbo s sistemom barvnih simbolov.

Oglej si videoposnetek in prisluhni 1. stavku Beethovnove sonate za klavir, V mesečini. Ali je takšen glasbeni značaj tipičen za 1. stavek sonate?

Skozi celoten prvi stavek sonate opazimo ponavljajoči se ritem. Kakšen ritem je kot spremljava zapisan v zgornji vrstici? {Namig;Pomagaj si z notnim zapisom prvega takta. a)osminki, b)šestnajstinke, c)osminska triola}

S poljubnim virom poišči angleški naslov sonate. Vpiši odgovor. Odgovor: MOONLIGHT .
<NAZAJ
>NAPREJ18/127