Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

glasbena drama

Opero kot glasbeno obliko že poznaš, prav tako skladatelje, ki so se zapisali v zgodovino operne glasbe.

Izberi romantična skladatelja, ki sta pisala opere.


G. Verdi J. Haydn R. Schumann R. Wagner
Izberi barvo: pravilno, nepravilno
Operni skladatelji so ustvarjali opere različnih vsebin in značajev. Opera z lahkotno smešno vsebino je KOMIČNA opera. Opera, ki ima resno vsebino, se imenuje opera SERIA .

V obdobju glasbene romantike je nemški skladatelj Richard Wagner pisal opere – glasbene drame, v katerih je združeval glasbeno, dramsko, plesno in likovno umetnost. Vsebine njegovih oper so povezane z nemško zgodovino in mitologijo. V opero je vnesel velike spremembe in novosti, zato je njen reformator in eden največjih inovatorjev v umetni glasbi 19. stoletja.  Vsebina njegovih oper je največkrat zgodovinska – germanska mitologija. Librete za svoje opere je pisal sam.

Melodija v operah ima več pomenov, npr. pomenski – vodilni motiv – lajtmotiv, s katerim skladatelj opisuje osebe, dogodke, pojave.

Orkester je povečal in poudaril njegovo pomembnost. Ni le spremljava pevcev, ampak še dodatna razlaga vsebine in dopolnitev pevcev. Za izvedbo svojih oper je sam pripravil načrte za izgradnjo opernega gledališča v nemškem mestu Bayreuth. Finančno mu je veliko pomagal bavarski kralj Ludwig II. Gledališče se razlikuje od drugih, saj je povečal oder in prostor za orkester. Za izvedbo svojih glasbeno in scensko zahtevnih oper je želel tudi sodobno odrsko tehniko. Na vsakoletnih slavnostnih igrah v Bayreuthu še danes izvajajo le Wagnerjeve opere.

     Bayreuth v času Wagnerja                           Bayreuth danes

Poslušaj odlomek iz Wagnerjeve opere Lohengrin.

Ali ti je odlomek znan? Ob kateri priložnosti lahko slišimo to glasbo?

<NAZAJ
>NAPREJ58/127