Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

TONSKO SLIKANJE

Črnobela ali stara sepia fotografija. Svetli in temni toni iste barve. Sledi ista fotografija v modrih in rdečih tonih.

Televizijski stolp, Berlin, zgrajen med letoma 1965 in 1969

Črnobela fotografija slavnega berlinskega televizijskega stolpa je rahlo obarvana v sepiji, modrih in rdečih tonih. Več zaporednih tonov sestavlja svetlostno tonsko lestvico, ki je zaporedje rasti ali upadanja svetlobe. Izbrano barvo svetlimo z belo ali temnimo s črno.
Z mešanjem bele in črne barve dobimo odtenke različnih sivin, ki jih razporedimo od najsvetlejše do najtemnejše.


Razlike v svetlosti na nekem predmetu nam ustvarijo občutek tridimenzionalnosti in globine prostora. Največja svetlost se pojavi na mestu, ki je najbližji svetlobnemu viru. Kot že vemo, so svetlostne razlike eden izmed prostorskih ključev, na osnovi katerega ustvarjamo občutek prostora.
Najpogosteje se tonske vrednosti pojavljajo v črnobelih ali sepia fotografijah. Tudi slikarji so že od nekdaj slikali tako, da so določeno barvo svetlili z belo in temnili s črno. Takšnemu načinu slikanja pravimo tonsko slikanje.

Iz elementov sestavi tonsko lestvico od najsvetlejšega do najtemnejšega tona.

Postavi pravokotnike z različnimi tonskimi vrednostmi v takšno zaporedje, da dobiš tonsko lestvico od najsvetlejšega do najtemnejšega tona.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sestavi tonsko lestvico od najtemnejšega do najsvetlejšega tona.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sestavi tonsko lestvico od najtemnejšega do najsvetlejšega tona.<NAZAJ
>NAPREJ46/125