Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

KOMPOZICIJA V KIPARSTVU

Za kiparstvo obstajata tudi poimenovanji plastika in skulptura. Obhodna plastika je prostostoječi kip, ki ga lahko obhodimo, si ga ogledamo z vseh strani. Relief pa je kiparska oblika, ki je zanimiva le s sprednje strani, saj je vezana na ploskev.

Kadar kip predstavlja podobo resničnega sveta, kot so to figure, predmeti, rastlinske oblike ..., je to predmetni kip. Nepredmetni kip pa je upodobitev podob iz umetnikovega notranjega sveta, te oblike ne posnemajo vidne resničnosti sveta, ki nas obkroža, lahko panosijo pa v sebi neko duhovno vsebino.

Ponovimo nekaj kiparskih pojmov, ki jih že poznamo. Po ogledu posnetka smo ugotovili:
• da lahko najdemo vzporednice med kompozicijo na sliki in kompozicijo na kipu;
• da je kompozicija v kiparstvu odvisna tudi od tega, s katerega zornega kota si ogledujemo kip;
• da na kompozicijo kipa vplivajo likovne spremenljivke, kot so: velikost, teža, položaj, smer, število, gostota in tudi tekstura.

Na posnetku si videl, da so kipi lahko izdelani iz različnih materialov, ti pa narekujejo različne postopke obdelave. Kiparski masi lahko material dodajamo ali odvzemamo. Za nekatere materiale pa so značilni tudi drugi postopki, kot so vlivanje, spajanje, rezanje, pregibanje ...

gnetenje, modeliranje, vlivanje klesanje rezbarjenje, rezanje, sestavljanje ulivanje, klesanje kovanje, spajanje, upogibanje upogibanje, spajanje, kaširanje

<NAZAJ
>NAPREJ61/125