Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LIKOVNA UMETNOST 8
i-učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole

Avtorji:
Vlasta Henigsman, Silva Karim, Renata Kern

Urednica: Silva Karim

Slikovno gradivo:
Idearna, Silva Karim, Azard Karim, Renata Kern, Danilo Jejčič, Vlasta Henigsman, Miha Henigsman, Maja Kosta, Wikipedia, Flickr  idr.


Strokovna recenzentka: dr. Janja Batič
Recenzentka praktičarka: Andreja Oblak
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: mag. Natalija Kocjančič
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Jerneja Jelovčan Koselj

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Ana Gosnar)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna


ISBN 978-961-03-0273-5

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj


Ljubljana 2015    

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 170. seji, dne 21. 5. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/37 o potrditvi učbenika LIKOVNA UMETNOST 8, i-učbenik za likovno umetnost v 8. razredu osnovne šole.

 

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ124/125