Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Stavbna lupina

O ARHITEKTURI

Arhitektura je področje umetnosti, ki oblikuje prostor. Vanjo sodijo oblikovanje stavb (stavbarstvo), urejanje zunanjih pozidanih prostorov (urbanizem), načrtovanje parkov in drugih posegov v krajino (krajinska arhitektura) ter oblikovanje notranje opreme.
Izraz arhitektura uporabljamo tudi kot drug izraz za stavbo.
Arhitektura je med vsemi umetnostnimi zvrstmi najbolj povezana s preživetjem človeka. Že od nekdaj je človek gradil zavetja, da se je zavaroval pred neprijaznim vremenom, pred sovražniki in tudi pred živalskimi napadalci.

Arhitekti so načrtovalci stavb. Pri svojem delu upoštevajo zahteve naročnika, hkrati pa še posebnosti kulturnega okolja, podnebja, materialov in drugih dejavnikov.

Arhitekturni prostori so lahko javni ali zasebni. Javni prostori so namenjeni upravljanju skupnosti, verskim obredom, trgovanju, kulturnim in športnim prireditvam, zdravstvu itn. Med takšne stavbe uvrščamo: upravne stavbe, cerkve, kapele, sinagoge, samostane, gradove in dvorce, palače, bolnišnice, gledališča, šole, železniške postaje ...
Zasebnemu bivanju so namenjene individualne hiše ali stanovanjski bloki.

Ne glede na vrsto stavbe ima vsaka izmed njih enake sestavne dele. Oglej si skico sestavnih delov stavbe, da boš bolje razumel naslednje vsebine poglavja.

 

Pravilno poveži pare. Pojmom poišči ustrezen primer oblikovanega prostora (arhitekturne umetnosti).

krajinska arhitektura


stavbarstvo

urbanizem


notranja oprema
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ94/125