Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Kateri izmed ponujenih odlomkov se pojavi v filmu Odiseja 2001?

2.

Kdo je avtor simfonične pesnitve iz prejšnjega vprašanja?

3.

Izberi pravilno trditev, ki opisuje lik na fotografiji?

Njegova zgodba izvira iz {Nemčije;Francije} .
Je {nagajivi_šaljivec;skromen_vernik} .
Njegovo ime je {Till;Nietzche} .
Simfonično pesnitev, posvečeno njegovim dogodivščinam, je napisal {R._Strauss;B._Smetana} .
Njegova zgodba se konča s {smrtjo;poroko} .
4.

Kako dobro poznaš oznake za dinamiko?

{tiho;glasno;zelo_tiho;pojemajoče;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_tiho;srednje_glasno}
{zelo_glasno;tiho;glasno;zelo_tiho;pojemajoče;naraščajoče;srednje_tiho;srednje_glasno}
{glasno;tiho;zelo_tiho;pojemajoče;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_tiho;srednje_glasno}
{naraščajoče;tiho;glasno;zelo_tiho;pojemajoče;zelo_glasno;srednje_tiho;srednje_glasno}
{zelo_tiho;tiho;glasno;pojemajoče;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_tiho;srednje_glasno}
{srednje_tiho;tiho;glasno;zelo_tiho;pojemajoče;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_glasno}
{pojemajoče;tiho;glasno;zelo_tiho;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_tiho;srednje_glasno}
{srednje_glasno;tiho;glasno;zelo_tiho;pojemajoče;zelo_glasno;naraščajoče;srednje_tiho}
5.

Oglej si notni zapis glavne teme Vltave. Katere oznake za dinamiko si opazil? Pesem doživeto zapoj.


piano
(tiho)
forte
(glasno)
pianissimo
(zelo tiho)
fortissimo
(zelo glasno)
mezzopiano
(srednje tiho)
mezzoforte
(srednje glasno)
decrescendo
(pojemajoče)
crescendo
(naraščajoče)
Izberi barvo: pravilno, nepravilno
<NAZAJ
>NAPREJ71/127