Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Krajinska arhitektura

Krajina je zunanji prostor okoli nas. Ta obsega javne in zasebne odprte površine, kot so parkovne ureditve, vrtovi, trgi, ulice, zelenice, drevoredi, rekreacijske površine, obrečne in cestne površine s krožišči, zaščitena območja, otroška igrišča, živalski vrtovi.
Mestno krajino ureja krajinski arhitekt.
Njegova naloga je, da so površine planirane na pravi lokaciji in oblikovane z mislijo na uporabnika ter primerne za poznejše vzdrževanje.

 

Krožišče v Ternitzu 

Krajinska arhitektura se ukvarja s planiranjem, oblikovanjem in upravljanjem krajine. Področja krajinske arhitekture so oblikovanje mestne krajine, oblikovanje naravnega in grajenega okolja parkov in vrtov, varstvo okolja, varstvo narave in prostorsko načrtovanje.

Arhitekti načrtujejo zgradbe, urbanisti jih umeščajo v prostor, za lepo oblikovano okolico pa skrbijo krajinski arhitekti.

 

Načrt krajinske ureditve 

<NAZAJ
>NAPREJ104/120