Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pisava

 

Pisava je eden izmed največjih izumov v človeški zgodovini. Je sistem znakov, ki predstavljajo neko vsebino. Ljudje so že v ledenodobnih jamah vrisovali zareze na kose kosti, ki so gotovo imele nek pomen. Prva znana pisava je nastala v 4. tisočletju pred našim štetjem v Mezopotamiji. To so bili seznami vreč z žitom, popisi glav živine ... Ta najstarejša oblika pisave je bila slikovna - tem sličicam pravimo piktogrami.
Piktogrami so znaki podob in jih uporabljamo še danes. Pri njih namesto besed govorijo podobe.

Tudi hieroglifi starih Egipčanov so bili sestavljeni iz stiliziranih sličic - piktogramov. V Mezopotamiji se je iz piktogramov razvil klinopis, pisava, vrezana v glinaste ploščice. Vsebuje tako predmete kot pojme, kar pomeni, da je morala takšna pisava vsebovati velikansko število različnih znakov.

 

Sumerska glinena tablica z zgodnjo pisavo, okoli leta 3000 pr. n. št. 

<NAZAJ
>NAPREJ110/120