Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

URBANISTIČNI PROSTOR

Ljudje živijo v različnih naseljih. Na posnetku smo lahko opazovali urejena in kaotična mesta, slikovite vasice, revna predmestja, kraje na robu puščave in takšne sredi zelenja. Vsak kraj je urejen na svoj način, tako kot so na svetu različne kulture in tradicije, naravna okolja in z njimi podnebne razmere. Prav gotovo ima pomemben vpliv na ureditev naselij tudi ekonomski status: nekatera mesta so urejena, ulice so čiste, v njih so zelene površine z drevjem in cvetlicami. So pa tudi naselja, v katerih živijo ljudje v revščini, brez vode in elektrike. Vse, kar imajo, je upanje na boljše življenje.

V katerem mestu se bi boljše počutil? Kje bi rajši živel?

Urejenost mest in drugih naselij oz. urbanega prostora načrtujejo urbanisti. Načrtujejo prostore, da bi se v njih prebivalci in uporabniki dobro počutili, živeli varno in zdravo. Prostor načrtujejo za prihodnost, oblikujejo nove oblike pozidave, načrtujejo stanovanjska okolja z uravnoteženim razporejanjem prometnega in mobilnega omrežja ter z manjšanjem onesnaževanja okolja.

Poglej si urbanistični načrt iz leta 1859. Izdelal ga je španski arhitekt in urbanist Cerdà, ki je tudi izumitelj besede urbanizem. V načrtu je predvidel širitev Barcelone v neskončnost. Špansko mesto Barcelona je primer urbanistične ureditve, ki je aktualna še danes. Takratno mestno jedro Barcelone je pobarvano temnejše. Načrt so nekoliko spremenili, a osnovna razporeditev ulic in avenij je ostala do danes in se še širi.

 

Cerdàjev načrt za urbanistično širitev Barcelone iz leta 1859 

Urbanizirani prostor je smiselno urejen in organiziran prostor, ki zajema stavbe, ceste, trge, zelene površine, drevorede, parkirišča in sploh vse, kar je pomembnega in urejenega za življenje določene skupnosti.

<NAZAJ
>NAPREJ93/120