Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GRAFIKA

Grafika je eno izmed likovnih področij, pri katerem lahko razmnožujemo likovno delo, tako da dobimo več enakih izvodov.

Plošča, ki jo pripravimo z različnimi postopki (vrezovanje, dolbenje, jedkanje), se imenuje matrica. O materialih matrice in grafičnih postopkih si se učil že v minulih letih.

Postavi posamezne faze postopka nastajanja grafičnega lista v pravilno zaporedje.

1. 
2. 
{izdelava_osnutka;odtis_matrice_na_grafični_list;označitev_odtisov;izdelava_matrice} {izdelava_matrice;izdelava_osnutka;odtis_matrice_na_grafični_list;označitev_odtisov}
3. 4.
{odtis_matrice_na_grafični_list;označitev_odtisov;izdelava_osnutka;izdelava_matrice} {označitev_odtisov;izdelava_matrice;odtis_matrice_na_grafični_list;izdelava_osnutka}

Ponovimo posebnosti grafike, ki jo zaradi samega nastanka delimo v dve skupini, na industrijsko in umetniško grafiko.

 

Že v preteklih letih smo spoznali, da pod pojem grafika uvrščamo široko paleto dejavnosti. Na eni strani so to umetniška dela, ki nastanejo na osnovi odtisa. Po drugi strani pa pod grafiko uvrščamo tudi različne tiskarske izdelke, ki praviloma izhajajo v visokih nakladah. Ti izdelki polnijo naše nabiralnike, trgovske police, omare z garderobo in še marsikaj. Takšne grafične izdelke uvrščamo pod industrijsko grafiko.

 

INDUSTRIJSKA GRAFIKA
UMETNIŠKA GRAFIKA
 
 
 ZNAČILNOSTI
 visoka naklada, veliko število odtisov
 majhno število odtisov
 Umetnik sodeluje le pri oblikovanju  Umetnik vse izdela sam, od osnutka do odtisa in opreme grafike.
 strojno tiskanje
 ročno tiskanje ali tiskanje s tiskarsko prešo
 Izdelki so knjige, časopisi, revije, denar, znamke ...  Izdelek je izvirni grafični list.

 

 

<NAZAJ
>NAPREJ47/120