Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Perspektiva z dvema ali več bežišči

Ponovimo.
Kaj je horizont?
Poglej naravnost predse in si tam, v daljavi predstavljaj navidezno vodoravno črto. Ta navidezna črta, ki je v višini tvojih oči, je horizont. Horizont je vedno vodoravna premica, ki se ujema z višino opazovalčevega očesa in se dviguje ali spušča glede na to, kako visoko stoji opazovalec in kako daleč v globino vidi.


Kaj je bežišče?
Bežišče je točka na horizontu, kamor se stekajo bežiščnice. Kadar so predmeti obrnjeni tako, da se navidezne črte stekajo samo v eno točko, to točko imenujemo očišče.

 

Kaj je gledišče?
Gledišče je mesto, kjer stojimo, ko opazujemo in rišemo prostor.

Kaj so bežiščnice?

Bežiščnice so namišljene nevidne črte, ki potekajo do bežišča gledanega predmeta.Pri dvobežiščni perspektivi se vse vzporedne črte stranskih ploskev stekajo v bežišči na horizontu. Vsaka stranska ploskev se oddaljuje v svojo smer proti bežišču na horizontu.  


Narisali bomo preprosto hišo z okolico. Postavimo se tako, da gledamo proti vogalu hiše. Bodimo pozorni na smeri črt, na velikost prednje in zadnje strani, na višino strehe.

<NAZAJ
>NAPREJ8/120