Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

JOSEPH HAYDN

Joseph Haydn je prvi izmed treh velikih skladateljev klasicizma. Avstrijski skladatelj se je že pri osmih letih pridružil deškemu pevskemu zboru v cerkvi sv. Štefana na Dunaju, kjer si je pridobil tudi temeljno glasbeno izobrazbo. Po desetletju prepevanja je njegov glas mutiral, zato je zbor zapustil in se začel preživljati s poučevanjem in komponiranjem. Po nekaj letih plodnega dela je prejel povabilo plemiške družine Esterházy, da bi opravljal službo dvornega glasbenega mojstra in skladatelja. Službo je sprejel in v Eisenstadtu (Železnem) deloval več kot 30 let.
 Haydnov portret  Nikolaus Esterhazy  Haydn vodi godalni kvartet.

Kaj pomeni, da je njegov glas mutiral, in zakaj je ob tem zapustil pevski zbor? Odgovor: Njegov glas se je:

Po plodnem obdobju v Železnem je deloval tudi v Londonu in na Dunaju, kjer se je njegova življenjska pot leta 1809 tudi končala.

Skladateljev kompozicijski opus

Joseph Haydn je bil izjemno plodovit skladatelj. Skupno je ustvaril prek 1.000 glasbenih del.

Skladatelj je večkrat poimenovan »oče simfonije in godalnega kvarteta«, saj je ti glasbeni obliki razvil in dodelal. Napisal je kar 104 simfonije, več kot 80 godalnih kvartetov, prek 50 sonat, {koncerte;Tristavčna glasbena oblika za solistični instrument in orkester.}, {maše,;Ciklična vokalno-instrumentalna glasbena oblika, ki zajema obredne speve krščanskega bogoslužja.} {opere;Glasbeno scensko delo, kjer nastopajoči pojejo, plešejo ter igrajo, spremlja pa jih orkester.} ter {oratorija;Glasbena oblika za velik zbor, pevske soliste in orkester. Lahko ima cerkveno ali posvetno vsebino. Večkrat se izvaja v cerkvi ali koncertni dvorani, brez kostumov in kulis.} Stvarjenje in Letni časi.

Prisluhni odlomkoma simfonij skladatelja Haydna in ju glede na značaj smiselno poveži s sliko.

Število napačnih: 0

<NAZAJ
>NAPREJ4/127