Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Reši rebus in v vnosno polje vpiši rešitev.

Odgovor: klasicizem
2.

Kako pravimo stvarem, ki so dosegle trajno umetniško vrednost oziroma imajo daljšo tradicijo?

Odgovor: {klasika;klasične}
3.

Dopolni manjkajoče besede.

Skladatelji klasicizma so se zgledovali po antični in renesančni umetnosti. Pri komponiranju skladb je bila pomembna skladnost med vsebino in obliko . Skladatelji so prvi témi večkrat dodali še eno, ki je bila v primerjavi s prvo kontrastna oziroma nasprotna. Temu pravimo dvotematičnost . Pojavijo se novi inštrumenti, pri pihalih klarinet . V 18. stoletju se zgodijo tudi pomembne družbene spremembe – odprava fevdalizma in francoska revolucija . To spremeni dostopnost glasbe, ki se z dvorov seli v meščanske salone , kavarne in koncertne dvorane.

4.

Katere značilnosti klasicistične glasbe najdeš v zvočnem primeru? Svoje ugotovitve zapiši v zvezek.

 

5.

Poveži ime skladatelja z njegovo sliko.

Joseph Haydn
Wolfgang Amadeus Mozart
Ludwig van Beethoven
Število napačnih: 0
6.

Pod katerim pojmom poznamo  skladatelje, ki si jih prepoznal na zgornjih slikah?

Pod pojmom dunajski klasiki .

<NAZAJ
>NAPREJ8/127