Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Antonin Dvořák

Antonin Dvořák in {Bedřich Smetana;Več o Bedřichu Smetani lahko izveš v učni enoti Simfonična pesnitev.} sta predstavnika češke nacionalne šole in skladatelja, ki sta s svojo glasbo poskušala izražati duha in identiteto ljudstva svoje domovine.

Zapoj ljudsko pesem Anička. Iz katere pokrajine izvira pesem?

Prisluhni Dvořákovi skladbi Mala vas iz cikla Moravski dueti v izvedbi ženskega pevskega zbora.

Dvořák je že v zgodnjem otroštvu začel igrati violino in orgle. S 16 leti je odšel v Prago in se vpisal v glasbeno šolo. Denar za študij je služil z igranjem violine v manjših orkestrih, nato pa ga je Bedřich Smetana sprejel v orkester Narodnega gledališča. Po letih igranja v orkestru je začel pisati skladbe za orkester.

Poslušaj prvega izmed 16 Dvořákovih Slovanskih plesov za orkester. Prepoznaj glasbene elemente, s katerimi je skladatelj ustvaril slovanski prizvok.

Dvořák ni črpal navdiha le pri čeških, ampak tudi pri drugih slovanskih ljudstvih: Slovakih, Srbih, Poljakih, Ukrajincih in drugih; med bivanjem v Ameriki pa tudi pri glasbi afriških priseljencev in ameriških Indijancev.

Poslušaj odlomek iz Dvořákove simfonije in iz glasbe ugotovi, od katerega ljudstva je črpal navdih za to simfonijo.

Deveta simfonija je že po prvi premieri doživela velik uspeh. Še danes je ena izmed najbolj izvajanih orkestrskih skladb.

Kaj meniš, kako je poimenoval zgoraj omenjeno simfonijo?

Ko je bil star 51 let, je Dvořák odpotoval v New York, kjer je vodil Narodni glasbeni konservatorij. V tem času je napisal nekaj svojih najboljših del. Njemu v čast je na Manhattnu postavljen spomenik.

<NAZAJ
>NAPREJ74/127