Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

V tem poglavju smo obnovili znanje o arhitekturi. Ta zajema načrtovanje stavb in njenih prostorov, oblikovanje in opremljanje notranjih prostorov ter umeščanje stavb v urbanem ali naravnem okolju.
Načrtovalci so arhitekti, ki pri izdelavi načrta novih gradenj ali prenavljanju starih upoštevajo funkcionalne in estetske zahteve: čemu bo stavba namenjena, kje bo umeščena, njena velikost in oblika glede na okolico, izbiro in kombinacijo materialov, ustreznost materialov v določenih podnebnih razmerah, njihov videz. Upoštevati morajo tudi načela trajnostnega prostorskega razvoja.

Ciril Metod Koch, Hauptmanova hiša v Ljubljani, 1873  

Nekateri arhitekti na fasadah kombinirajo različne materiale. Z nasprotji dosegajo posebne učinke. Nasprotja so lahko v barvi materiala, površini in obliki. Včasih arhitekti uporabijo arhitekturne elemente iz različnih zgodovinskih obdobij. Sodobna smernica pri prenovah je nadgrajevanje starih stavb s sodobnimi posegi, s katerimi ustvarijo zanimiv kontrast v odnosu do starega dela stavbe. Varovanje kulturne dediščine je pomembno, saj tako ohranimo dragocena pričevanja o naši preteklosti.

Ljubljanska operna hiša, 1890-1892 

Pomembna zahteva pri gradnji stavb je konstrukcijska stabilnost, ki omogoča trdnost in stabilnost stavbe, s tem pa tudi varnost. Konstrukcijo stavbe sestavljajo nosilni in nošeni deli.

<NAZAJ
>NAPREJ99/125