Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

koncert

Beseda koncert ima več pomenov. Razmisli, katere pomene te besede že poznaš. Svoje predznanje izmenjaj s sošolcem.

Koncert je lahko prireditev, kjer nastopajo glasbeniki. Takšna prireditev se lahko odvija tudi v koncertni dvorani. Koncert je lahko tudi izraz, ki označuje zvrst glasbenega dogodka, na primer pop koncert. 

Tretji pomen besede KONCERT je tristavčna glasbena oblika za enega ali več solističnih glasbil in orkester. Stavki si navadno sledijo v zaporedju hiter-počasen-hiter. Koncert je običajno krajši od simfonije.

 

ZGODOVINA KONCERTA

Koncert je svojo obliko začel dobivati že v baroku, ko so izvajali {concerto grosso;Concerto grosso je bilo igranje večje in manjše zasedbe. Manjša je bila sestavljena iz sposobnejših glasbenikov, imenovali so se solisti, večja zasedba pa se je imenovala tutti (vsi).} (veliki koncert) in {solistični koncert;Solistični koncert se je razvil v istem času kot concerto grosso, vendar na mestu, kjer so prej igrali solisti, ni več igrala skupina glasbenikov, ampak en sam. Najpogostejši solistični glasbili sta bili trobenta in oboa.}.

V 18. stoletju je čembalo nadomestil pianoforte in klavirski koncert je od klasicizma postal še posebej priljubljen. Mozart je napisal več kot 20 koncertov za klavir in orkester, morda zato, ker je bil sam briljanten pianist.

W. A. MOZART IN KONCERT

V klasicizmu se je koncert razvil do oblike, kot jo poznamo danes. Za njegov razvoj ima zasluge predvsem skladatelj Mozart, ki ga imenujemo tudi oče sodobnega koncerta. Poudaril je solistovo individualnost, dal koncertu simfonično podobo in dodelal sonatno obliko prvega stavka. Posebno vlogo je namenil tudi pihalom, med katerimi so posamezna večkrat prevzela solistično vlogo.

Prisluhni zvočnemu primeru in odgovori na vprašanja.

Kateri inštrument ima solistično vlogo?

Sklepaj, kateri stavek koncerta si poslušal.

Koncert, ki si mu prisluhnil, je veliko let pozneje dobil »vzdevek« po naslovu filma, v katerem je bil uporabljen.

Na spletu poišči naslov filma in ga vpiši spodaj.

Ogovor: ELVIRA MADIGAN
<NAZAJ
>NAPREJ13/127