Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

naloge

1.

Prisluhni zvočnemu primeru in vpiši pravilne odgovore.

Glasbena oblika skladbe, ki si ji prisluhnil, se imenuje koncert . To je tristavčna (število stavkov) glasbena oblika za solistični inštrument in orkester . Solistični inštrument v poslušanem odlomku je klarinet .
2.

Pozorno si oglej pihala na sliki in vpiši pravilne odgovore.

Pihala od leve proti desni so: klarinet , oboa in angleški rog .
3.

Nič čudnega, da imamo Mozartovo glasbo za popolno zaokroženo celoto, saj to zaokroženost lahko zaznamo že v uvodnih taktih posameznih skladb. V skladbi Mala nočna glasba si tako predstavljamo melodično vprašanje (takta 1 in 2), na katerega takoj prejmemo tudi odgovor (takta 3 in 4).

Zaigraj glavno melodijo uvodnih taktov na klaviaturo. Ko boš zaigral tone v pravem zaporedju, boš zaslišal še orkestralno izvedbo. 

Q

C1
2

Cis
W

D
3

Dis
E

E
R

F
5

Fis
T

G
6

Gis
Z

A
7

Ais
U

H
I

C2
9

Cis
O

D
0

Dis
P

E
Û

F
»

Fis
Ý

G
A

Gis
Y

A
S

Ais
X

H
C

C3

<NAZAJ
>NAPREJ16/127