Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

SERIALNA GLASBA

»Od sredine tridesetih let pa do konca druge svetovne vojne je moderna glasba Béla Bartóka, Igorja Stravinskega, Arnolda Schönberga ali Antona Weberna, ki je slonela na raziskavi in na iskanju še neizrečenega, utihnila. Nacisti so jo prepovedali in zanjo iznašli sramotno ime degenerirana glasba. Mnogo komponistov, dirigentov, glasbenih mislecev in interpretov je moralo emigrirati, večina v Ameriko. Dobro desetletje v evropskih programih ni bilo najti njihovih imen.

Po vojni so se pojavili novi obrazi, mladi evropski skladatelji, ki so se v poletnem času shajali v malem nemškem mestecu Darmstadt in tam ustanovili razgiban kompozicijski forum. Na začetku so se naslonili na 12-tonski sistem, ne toliko na Arnolda Schönberga kot na Antona Weberna, ki je bil prav tako kot slovenski skladatelj Marij Kogoj, Schönbergov učenec.«

Konec petdesetih let prejšnjega stoletja je imela teorija, ki ji pravimo totalni serializem, podobo trdnjave. 

Ponovimo, kaj je dodekafonija (glej poglavje o atonalni glasbi).

Dodekafonija je skladateljski postopek , kjer vseh 12 različnih tonov obravnavamo enakovredno . SERIJA NI lestvica , ampak svobodno izbran vrstni red vseh tonov kromatične lestvice, pri čemer se noben izmed njih ne sme ponoviti .

Zapiši svojo serijo in jo primerjaj s sošolci. {Namig;Vključi gumb za igranje s tipkovnico in zaigraj na klavir s pomočjo tipk Q-W-E-R-T-Z-U-I in 2-3-4-6-7-8. }

Q

C3
2

C3#
W

D3
3

D3#
E

E3
R

F3
5

F3#
T

G3
6

G3#
Z

A3
7

A3#
U

H3
I

C4
9

C4#
O

D4
0

D4#
P

E4
Û

F4
»

F4#
Ý

G4
A

G4#
Y

A4
S

A4#
X

H4
C

C5
<NAZAJ
>NAPREJ19/115