Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

BORBENA PESEM NA SLOVENSKEM

Le malo kje v okupirani Evropi je bilo glasbeno življenje tako pestro, vsestransko in bogato kot na slovenskih tleh med slovenskimi borci v času 2. svetovne vojne.

Med letoma 1941 in 1945 je potreba po izražanju upora proti okupatorju, ljubezni do domovine in svojega naroda, pravice do svojega ozemlja in narodnosti spodbudila in navdihnila tako ustvarjalce kot poustvarjalce k umetniškemu in amaterskemu delovanju.

 

Amater je nekdo, ki

Delovali so razni pevski zbori, godbe, pri večjih vojaških enotah celo kulturniške skupine, radijske postaje, tiskarne, ki so izdajale partizanske pesmarice, tečaji, na katerih so vzgajali zborovodje, gledališča in glasbene šole, prirejali so nešteto mitingov (srečanj) in drugih kulturnih prireditev.

Prisluhni odlomku skladbe {Jutri gremo v napad;Matej Bor/Janez Kuhar} v izvedbi Partizanskega pevskega zbora.

Razmisli, kako je takšna glasba vplivala na partizana, ki je daleč od doma, v nemogočih pogojih, prestrašen, velikokrat lačen in premražen branil svobodo svoje – in danes tvoje – domovine.

Z ustrezno barvo obarvaj besede, s katerimi bi lahko opisal občutke v slišani skladbi.


Pogum Negotovost Ponos
Obup Pripadnost Zaskrbljenost
Optimizem Brezvoljnost Moč
Odločnost Volja Vdaja
Izberi barvo: pravilno, nepravilno

Ali meniš, da ima ta skladba danes še vedno takšno moč? Zakaj?

Pogovori se s sošolcem.

Glasba {NOB;narodnoosvobodilni boj} je postala množična, za kar so poskrbeli predvsem ljudje, ki so hoteli in morali peti zaradi svoje notranje potrebe, da so si dajali duška, za vlivanje moči in volje ali da so lažje prebrodili težke trenutke.

Tudi slovenski skladatelji so bili v času NOB zelo dejavni. Pisali so zborovsko glasbo, samospeve, instrumentalno in scensko glasbo in tako ogromno prispevali k zakladnici borbenih pesmi na Slovenskem.

<NAZAJ
>NAPREJ56/115