Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

GLASBENA UMETNOST 9
i-učbenik za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole

Avtorji:
Marko Bračič, Petra Brdnik Juhart, Sonja Đevenica, Tjaša Šimonka, Andreja Vahen

Urednica: Mira Prel

Ilustracije in risbe: Kaja Pojbič, Petra Brdnik Juhart, Andreja Blimen Majcen, Marija Cenc, Urban Božičnik, Marcel Steržaj, Openclipart.org
Fotografije: Wikimedia Commons, Boris B. Voglar, Luka Juhart, Mira Prel, Flickr.com, Pixabay.com, Tjaša Šimonka, Sonja Đevenica, Delo d.d. idr.

Zvočni posnetki in video: Marko Bračič, Jan Strmšek, Petra Brdnik Juhart, Luka Juhart, Tomaž Grom, Nina Šenk, Žiga Stanič, Uroš Rojko, Radovan Gobec, Rado Simoniti, Andreja Vahen, Krištof Hrastnik, Gorazd Slak, Tjaša Šimonka, Marcel Steržaj, Sonja Đevenica, SNG Maribor, Wikimedia Commons idr.
Notni zapis: Marko Bračič, Petra Brdnik Juhart

Strokovna recenzentka: dr. Katarina Zadnik
Recenzentka praktičarka: dr. Manja Flisar Šauperl
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: dr. Inge Breznik
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Jerneja Jelovčan Koselj

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Urban Božičnik)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0277-3

Izdal: Zavod RS za Šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj
Ljubljana 2015    

 

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 170. seji, dne 21. 5. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/33 o potrditvi e-učbenika GLASBENA UMETNOST 9, i-učbenik za glasbeno umetnost v 9. razredu osnovne šole.

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ114/115