Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Perspektiva z enim očiščem

Ravna pot, po kateri teče dekle, ima neko določeno širino. Vendar ob pogledu na ravno pot pred seboj doživimo nekakšno optično prevaro: bolj kot se pot od nas oddaljuje, ožja se nam zdi. V daljavi se steka v točko. Opazil si, da se tudi drevesa ob poti z razdaljo manjšajo, čeprav so približno enako velika. Prav tako se navidezno manjša tekačica.

Tako vidi prostor naše oko. To so le navidezne spremembe, popačenja in skrajšave oziroma optične prevare, ki jih upoštevamo, kadar upodabljamo prostor na neki dvodimenzionalni površini.

Ta prostorski ključ se imenuje linearna perspektiva.

Izraz perspektiva izhaja iz latinščine. Pomeni upodabljanje predmetov na dani ravnini, kot se kažejo opazovalcu, ki stoji na določeni točki.

Lahko bi rekli, da perspektiva označuje način upodabljanja teles v razmerju do prostora.
Predmete v perspektivi upodabljamo tako, kot jih vidi opazovalec z določene točke, na kateri se nahaja.

Ob upoštevanju pravil perspektivnega risanja lahko prepričljivo upodobimo iluzijo prostora, ki se odmika v daljavo.

V obdobju renesanse, okoli leta 1420, so umetniki v Italiji prvič raziskali in uporabili perspektivo in s tem določili pravila za prepričljive upodobitve globine prostora na ploskvi.

Fra Carnevale (pripisano), Idealno mesto, okoli leta 1480, olje in tempera

S klikom na gumb Prikaži bežiščnice smo ugotovili, da se linije stekajo v očišče, točko v daljavi, ki je središče in smer našega pogleda.


Prostor Idealnega mesta je naslikan v perspektivi z enim očiščem, saj je opazovalec v položaju, ko je ena izmed ploskev vzporedna z robom podlage in hkrati vzporedna s horizontom.

<NAZAJ
>NAPREJ2/120