Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Poišči pojme, povezane s prikazovanjem tridimenzionalnega prostora. Išči jih v vodoravni in navpični smeri.K L M E S T N O H L I N
S D G P E R S P O C E M
N A R I F G O D R A L U
A B E Ž I Š Č N I C E G
D V E G L E I Č Z A D O
C E L E S T Š T O R E D
G L E D I Š Č E N H G A
A P E R S P E K T I V A
O R R P V C V I T O V A2.

Kaj je gledišče?

3.

S pomočjo risanja linij dokaži, da je renesančni umetnik Leonardo da Vinci na sliki Zadnja večerja (1495-1498, tempera) uporabil centralno perspektivo.

4.

Dopolni trditve tako, da povlečeš pojme na ustrezno mesto.

Na sliki Zadnja večerja sem narisal , ki se stekajo v točko, imenovano , saj je to tudi smer gledanja. Skozi očišče sem v višini oči opazovalca narisal vodoravnico, ki se imenuje . bežiščnice očišče horizont

<NAZAJ
>NAPREJ6/120