Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Prikazovanje prostora na dvodimenzionalni ploskvi pomeni, da bomo z uporabo prostorskih ključev ustvarili iluzijo, navidezni prostor. Eden izmed teh prostorskih ključev je linearna perspektiva.

Beseda perspektiva pomeni videti, opazovati. Linearna ali geometrijska perspektiva je zasnovana na naravnem zakonu, da se z oddaljevanjem predmetov od gledalca oblike sorazmerno (linearno) zmanjšujejo proti točki na horizontu - očišču. Objekte opazujemo s točke, imenovane gledišče.


Ulica na Gočah nad Vipavsko dolino

Perspektiva je najopaznejša v arhitekturi. Kadar se nam odpre prizor, kjer je prednja ploskev vzporedna z risarsko površino, se stranske ploskve stekajo v eno bežišče, ki ga imenujemo očišče. 

Ko je predmet obrnjen proti opazovalcu z vogalom, se stranski steni predmeta oddaljujeta in navidezno manjšata, vsaka proti svojemu bežišču. To je dvobežiščna perspektiva, ki jo boš spoznal v naslednjem poglavju. In ko spremenimo še naklon pogleda (risarska ploskev je poševna), nastane perspektiva s tremi bežišči.

Renesančni mojstri so določili pravila perspektive in znali prepričljivo upodobiti prostor. Njihovo izvrstno poznavanje perspektive opazimo na njihovih umetniških delih, kjer so v ozadju krajine, palače in drugi arhitekturni elementi.

 


Rafael, Atenska šola, 1509, freska

<NAZAJ
>NAPREJ5/120