Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Da razviješ veščino risanja predmetov v perspektivi, moraš spoznati nekaj pojmov, ki jih pojasnjuje tudi zgornja fotografija polja s tulipani.


Horizont
ali obzorje je navidezna črta, ki poteka v višini opazovalčevih oči. Na tej višini se navidezno stikata nebo in zemlja. Ko rišemo, je to premica, ki bo površino razdelila na spodnji in zgornji del.


Gledišče
je mesto, kjer stojimo, ko opazujemo in rišemo prostor. Ta točka se pri perspektivnem risanju ne spreminja, saj narišemo predmete v prostoru ravno s tega izbranega položaja.

 

Očišče je točka daleč na horizontu, kamor se navidezno stekajo bežiščnice. Ta točka je v perspektivi z enim očiščem hkrati tudi bežišče.


Bežiščnice
so premice, ki jih narišemo, ko podaljšamo vzporedne stranice predmeta. Potekajo proti horizontu v bežišča oziroma v očišče.

 

Risanje kvadrov v centralni perspektivi.

Enobežiščna perspektiva se imenuje tudi centralna perspektiva in jo uporabljamo za risanje predmetov, ki ležijo vzporedno s horizontom oziroma z našo risalno površino.

<NAZAJ
>NAPREJ3/120