Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Velik korak k abecedni pisavi so naredile zlogovne pisave, katerih znaki zapisujejo zloge. Navadno so pismenke sestavljene iz soglasnika, ki mu sledi samoglasnik. Značilen primer zlogovne pisave je japonska pisava.

Pisave, ki za vsak glas govorjenega jezika uporabljajo svoj znak (črko), se imenujejo abecedne pisave. Abeceda je zaključen, standardiziran nabor znakov - črk. Prav v tem se razlikuje od drugih sistemov zapisovanja, pri katerih določen simbol, pismenka pomeni celo besedo.

Prvo abecedo (alfabet) so zapisali Feničani okoli leta 1300 pred našim štetjem. Sestavljalo jo je 22 soglasniških glasovnih znakov, ki so jih zapisovali od desne proti levi. Samoglasnikov in ločil niso uporabljali.

 

Feničanski alfabet s prevodom zapisanih znakov v latinico 

Grki so pozneje feničansko abecedo prilagodili grškemu jeziku in pri tem vpeljali tudi znake za samoglasnike. Grška abeceda je bila osnova latinici, cirilici in drugim abecednim pisavam. Za te pisave je značilen tudi zapis od leve proti desni, v nasprotju z na primer hebrejsko in arabsko pisavo, ki ju zapisujejo od desne proti levi.

 

Baška plošča, zapis v glagolici, ki neposredno izhaja iz grške pisave. 

Verjetno si opazil, da so vsi predstavljeni primeri zapisani ročno. Do iznajdbe tiska so na različne podlage pisali ročno in z različnimi pripomočki. Rokopisna pisava posameznikov je težila k lepoti. Iz kitajske pisave se je razvila posebno lepa oblika prostoročne pisave, kaligrafija.

<NAZAJ
>NAPREJ112/120