Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Pisava je sistem dogovorjenih znakov, s katerimi zapisujemo govorjena besedila in jih tako ohranimo. Različni narodi uporabljajo tudi zelo različne pisave, od slikovnih (piktografija), zlogovnih do črkovnih, kakšna je tudi naša abeceda.
Alfabet ali abeceda je vsaka pisava, kjer en grafični znak označuje le en glas. Zapis teh znakov ter pozneje tiskanje črk sta pripeljala do izoblikovanja novega področja oblikovanja, tipografije.

 

Linhchilicious, Tipografski portret, 2009, digitalna grafika

Grafični oblikovalec, ki se ukvarja z oblikovanjem pisav, je tipograf.
Področje tipografije je pomembno, saj daje zapisanemu besedilu vizualno podobo. Dobro oblikovana tipografija mora biti jasna, nazorna, čitljiva in človeku prijazna komunikacija.
Spoznali smo več skupin tipografskih črkovnih vrst oziroma pisav, in sicer take s serifi (posebnimi zaključki) ter take brez serifov (sans serif).

Tipografija je del grafičnega oblikovanja, likovna podoba črk in pisave pa so mnogo umetnikom navdih in sredstvo izražanja v slikarstvu.

 

 

Marijke van Warmerdam, Another Day, 2011, serija sitotiskov 

<NAZAJ
>NAPREJ116/120