Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Tipografija

Širjenje pisane besede je doživelo revolucionaren razcvet z iznajdbo tiska, predvsem z iznajdbo premičnih črk Johannesa Gutenberga v 15. stoletju. Gutenberg je s premičnimi črkami med letoma 1450 in 1456 natisnil prvi prevod Svetega pisma v latinici, in sicer v okoli 180 izvodih; delo je znano tudi kot Gutenbergova biblija.

Kovinske premične črke 

 

Z razvojem pisanja in tiskanja so se oblike črk spreminjale. Pojavile so se nove, oblikovane z zaključki ali brez, širše ali ožje, ležeče in oglate, takšne, ki so podobne kaligrafskim, in takšne, kakršne vidimo na grafitarskih zidovih. Izoblikovala se je nova veda, tipografija.

Tipografija je orodje pisave za vizualno komuniciranje. Njena osnovna naloga je, da zapisuje jezik.
Tako kot je govor zvočna oblika jezika, je tipografija - pisava - njegova vizualna podoba.

Tipograf je umetnik, oblikovalec, ki se ukvarja z izdelavo/oblikovanjem črk, pisav in njihovo rabo v besedilu. Tako kot pri drugih likovnih področjih tudi tipograf pri oblikovanju pisav uporablja načela komponiranja, likovne prvine in spremenljivke, proporce in kompozicijo.

V ožjem pomenu izraz uporabljamo tudi za črkovno vrsto. Tipografija je dobila velik pomen z razvojem računalnikov oziroma računalniških digitalnih pisav. Te imajo svoja poimenovanja.

 

Primeri digitalnih pisav 

 

<NAZAJ
>NAPREJ114/120