Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Skozi zgodovino so bile načrtoval raznovrstne gradnje v različnih urbanih prostorih. Spreminjale so se oblike urbanih prostorov oziroma vzorci zazidave.

Nekoč so se mesta razvijala veliko bolj naključno in organsko. Šele pozneje so ob večanju gostote prebivalcev nastale potrebe po prometni, higienski infrastrukturi. Mesto, ki je urbanistično dobro zasnovano, rešuje te težave, preden se pojavijo; urbanist pa poskuša naravnati mesto dolgoročno in trajnostno za ugodno bivanje in počutje.

Leta 1895 je Ljubljana doživela rušilni potres, ki je povzročil ogromno škode. Zato se je ljubljanski mestni svet odločil, da razpiše natečaj za popotresni načrt obnove mesta, ki bi upošteval stanje in razmere po potresu ter upošteval možnosti modernejše urbanistične ureditve Ljubljane.

Ljubljana po potresu 1895

Urbanisti in arhitekti se lotijo urejanja prostora najprej z raziskovanjem obstoječih pogojev - prostor analizirajo, zato pa razvijejo scenarije in strategije in jih preizkušajo. Za uspešen razvoj mesta je pomembno tudi sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, da načrtovalci dobijo odzive dejanskih uporabnikov.

Največji izziv sodobnega urbanizma je uravnotežen trajnostni prostorski razvoj. Urbanistični načrt je zasnovan tako, da je naravi in ljudem prijazen, sodoben in zagotavlja bolj zdravo in varno okolje, upošteva uravnoteženo prostorsko razporejanje različnih dejavnosti, naravno in kulturno dediščino, skladne oblike, barve in teksture.

Ljubljana  

<NAZAJ
>NAPREJ97/120