Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Ko govorimo o urbanističnemu prostoru oziroma urbanizmu, razmišljamo o umestitvi stavbe v prostor, pozidanosti prostora, kakovosti življenja, objektih, {infrastrukturi;ínfrastruktúra: ceste, železnica, pristanišča, letališča, elektroenergetika, industrija, turizem, telekomunikacije ...}, parkih, zelenih površinah, prijetnem bivanju.

Nastajajoče mesto Velenje na razglednici leta 1964 

Cilj urbanističnega načrtovanja je zagotoviti najboljšo kakovost življenja za prebivalce, močno in konkurenčno gospodarsko vlogo naselja ter zdravo in varno okolje.

Skozi zgodovino so se spreminjale oblike urbanih prostorov, vzorci zazidave, načini gradnje.

 

Novo mesto je v preteklosti našlo naravno zavetje reke Krke.  

<NAZAJ
>NAPREJ99/120