Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

začetki operete

Opereta je glasbeno gledališko delo in pomeni »mala opera«.

Opereta se je razvila v drugi polovici 19. stoletja v Franciji iz {francoske opere comique;Opera comique je vrsta francoske opere, ki jo sestavljajo govorjeni deli in arije. Ni nujno, da so te opere komične – primer opere comique s tragičnim koncem je opera Carmen skladatelja Georgesa Bizeta.}. Leta 1855 je francoski skladatelj Jacques Offenbach izvedel svojo prvo glasbeno zabavno igro.

Spomni se, kje se je začela razvijati opera?

Ta glasbena oblika je takoj v 2. polovici 19. stoletja doživela tudi svoj vrhunec. Francoska opereta je hitro navdušila skladatelje na Dunaju, v Angliji in pozneje tudi skladatelje drugje po svetu.

značilnosti operete

Opereta je bila – v nasprotju z zahtevnejšimi glasbenimi oblikami, kot sta npr. opera in simfonija – namenjena glasbeno neizobraženemu malomeščanskemu občinstvu. Po vsebini je šaljiva in prikazuje idealizirano življenje.

Teme operetnega libreta so največkrat ljubezenske zgodbe s srečnim koncem.

Kako imenujemo besedilo opere?

Odgovor: LIBRETO .

Opereta je po svoji obliki zelo podobna {operi;Opero sestavljajo arije (lepe, spevne melodije), recitativi, orkestrski deli (uverture, medigre), ansambli (dueti, terceti, kvarteti itn.) ter zbori.}.

Opereta je torej kot oštevilčena opera, od opere pa se oblikovno razlikuje predvsem po tem, da nima {recitativov;Recitativ je način petja in je nosilec dramatičnega dogajanja. Je melodični govor, ki ga spremlja orkester.}, ampak govorjene dele.

V katerih glasbenih oblikah so skladatelji uporabljali recitative?


V simfonijah
V operah
V godalnih kvartetih
V samospevih
V oratorijih
V kantatah

Izberi barvo: recitativi, brez recitativov
<NAZAJ
>NAPREJ116/127