Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako pravimo spevnim melodijam v operah?

Odgovor: {ARIJA;ARIJE} .

Skladatelji operet so morali slediti sedanjim usmeritvam, saj so morali biti kostumi, dekoracije, plesi in šale skladni s časom, v katerem so živeli. Glasba je morala biti toliko preprosta, da so se z njo približali slehernemu poslušalcu. Če si poslušalci po ogledu predstave niso zapomnili nobene melodije, je opereta šla kar hitro s programov in tudi v pozabo.

Izvedbe operet si danes lahko običajno ogledamo na opernih odrih, lahko tudi v posebnih operetnih gledališčih, nemalokrat pa se zgodijo tudi izvedbe v amaterskih gledališčih.

Pevci v operetah imajo precej zahtevno nalogo, saj so hkrati tudi igralci in plesalci.

Zelo pomembni so bili odrski učinki in razkošni kostumi.

VLOGA ORKESTRA V OPERETI

Vloga orkestra v opereti je majhna. Njegova glavna naloga je spremljava.

Uvodni del operete, opere in drugih vokalno-instrumentalnih del se imenuje UVERTURA .

Poleg spremljave pevcev orkester spremlja tudi plesne točke, na začetku predstave pa vedno zaigra še uverturo, v kateri je skladatelj predstavil vse pomembne melodije, ki jih bomo v opereti slišali.

V nalogi so naštete skupine inštrumentov, ki so vključene v simfonični orkester. Spodaj navedene inštrumente poveži s skupino, v katero spadajo ({po načinu igranja;Po načinu igranja smo inštrumente razdelili na godala, pihala, trobila, tolkala, brenkala in inštrumente s tipkami.}):

GODALA
viola
PIHALA
klarinet
TROBILA
pozavna
TOLKALA
pavke ali timpani
BRENKALA
harfa
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ117/127