Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Viri in literatura

Seznam virov in literature je razdeljen po posameznih učnih sklopih (poglavjih) in enotah. Oznaka pred navedbo vira označuje stran v enoti in zaporedno številko vira na tej strani. Npr. oznaka 1.2. pomeni drugi vir (sliko, posnetek ipd.) na prvi strani enote.

1. Likovno snovanje

2. Risanje

3. slikanje

4. Grafika

5. Kiparstvo

6. Prostorsko oblikovanje

7. Sodobne umetniške prakse

8. Umetnostna zgodovina

9. Antična umetnost

10. Srednjeveška umetnost

11. Renesančna umetnost

12. Umetnost baroka

<NAZAJ
>NAPREJ237/237