Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Oblikovanje

Oblikovanje (angl. design) je vsako zavestno spreminjanje podob, predmetov ali objektov, ki se nahajajo v bivalnem in delovnem okolju človeka, posredno pa tudi v izraznem oziroma umetniškem prostoru z namenom, da izpopolnimo njihovo uporabo, videz oziroma prilagodimo rabo materiala ali konstrukcije.

{VPRAŠANJE;Kdaj si nazadnje oblikoval glino s svojimi rokami?}

Danes je oblikovanje področje, ki deluje po načelih nauka o lepem ali estetike (iz grške besede αἰσθητικός: aistetikós – čuten, zaznaven), inženirstva, ki je povezano z materiali in tehnikami izdelave, ter gospodarstva, ki določa tržne vrednosti izdelkom. Upoštevati pa je treba tudi vlogo predmetov, ergonomijo, simboliko in druge ravni, ki pomembno vplivajo na postopke oblikovanja.

Pomembno vlogo v razvoju oblikovanja je odigral razvoj števil in pisav, s pomočjo katerih je človek zapisoval vrednosti in sporočila. Na primer z zarezami v palice (rovaši) je zapisal število živali v čredi. Pripadnost pa je označil z barvo, tako kot so vitezi označili svoje ščite, da so na bojnem polju lahko ločili nasprotnika od soborcev.

Področja, ki se ukvarjajo z oblikovanjem podob predmetov in objektov, so oblikovanje vizualnih komunikacij, industrijsko ter modno oblikovanje. Prav tako se z njim ukvarjajo arhitektura, kiparstvo in slikarstvo. Z oblikovanjem pa je povezan tudi niz sorodnih področij oziroma dejavnosti.

Področja, ki so povezana z oblikovanjem

<NAZAJ
>NAPREJ90/237