Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

VREDNOTE ANTIČNEGA ČLOVEKA

Z izrazom antika označujemo kulturo in umetnost, ki sta se razvili v Sredozemlju. Helenska ljudstva so v obdobju, daljšem od tisoč let, na območju celinske Grčije, otokov v Egejskem in Jonskem morju ter Sicilije in Velike Grčije (Magna Graecija) izoblikovala kulturne vrednote ter oblike v likovni umetnosti, ki so ostale vodilo estetskemu oblikovanju vse zahodnoevropske kulture in umetnosti.


Poslikave v Avgustovi hiši, okoli 70–50 pr. n. št., Palatin, Rim

{RAZMISLI; Kateri znani slovenski arhitekt se je zgledoval po antičnih mojstrih arhitekture? V katerem zgodovinskem obdobju je živel in ustvarjal? Poišči tri primere njegovih del in v njih prepoznaj antične arhitekturne prvine.}

O začetku antične umetnosti govorimo okoli leta 3000 pred našim štetjem, ko se na območju Egejskega morja izoblikujejo prve helenske civilizacije, to so kikladska, minojska in mikenska kultura.

Antika
se nadaljuje z umetnostjo starih Grkov in jo delimo na štiri obdobja: geometrično (okoli 1000–700 pred našim štetjem), arhajsko (okoli 700–500 pred našim štetjem), klasično (okoli 500–335 pred našim štetjem) in helenistično obdobje (okoli 335–31 pred našim štetjem). Helenska kultura in civilizacija sta bili zveza politično samostojnih mestnih državic (polis) s skupnim jezikom, vero in umetnostjo.

Na območju Etrurije, Padske nižine in Kampanje so se na Apeninskem polotoku naselili Etruščani. Ljudstvo, ki je prišlo z Vzhoda, ni oblikovalo enotne države, pač pa so podobno kot Grki, ustanovili mestne državice. Začetek etruščanske kulture in umetnosti uvrščamo v 7. stoletje pred našim štetjem, vrhunec pa je doživela med letoma 600 in 400 pred našim štetjem.
Konec 7. stoletja pred našim štetjem so Latini na sedmih gričih ustanovili mesto Rim. Leta 509 pred našim štetjem je nastala rimska republika. Rimsko umetnost delimo na tri obdobja, čas republike (do 27 pred našim štetjem), avgustejsko obdobje (27 pred našim štetjem–14) in cesarsko obdobje (od leta 14 do začetka 4. stoletja). Umetnost je bila vključena v politični sistem države, zato je bila po vsem ozemlju rimskega imperija enotna.

<NAZAJ
>NAPREJ134/237