Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

LIKOVNA UMETNOST
i-učbenik za likovno umetnost v gimnazijskem programu

Avtorji:
Matej Kocjan, Barbara Kotnik, Željko Opačak, Peter Rau

Urednik: Peter Rau

Slikovno gradivo:
Matej Kocjan, Željko Opačak, Flickr.com, Wikimedia Commons, Matjaž Duh, Delo d. d., Pixabay.com, Barbara Kotnik, Matej Krbavčič, Nika Vinkovič, Žiga Urdih, Kaja Race, Vid Prinčič, Valentina Agostini Pregelj, Jelena Milić Zlatković, Primož Krašna, Ivica Matić, Ingrid Jug, Matija Medved, Barbara Vintar, Valentina Žbontar, Urška Pohlen, Mitja Bokun, Peter Rau, Sara Derina, Matej Simčič, Urh Furlanič, Ivo Stefanič, Zonta Noemi, Ingrid Jug, Erik Sinkovič, Kim Pleitikos, Karin Srakar, Damjan Kracina, wikipaintings.org idr.
Video posnetki: Željko Opačak, Maja Kosta, Flickr.com, Tina Furlanič, Breda Gruden, Blaž Učakar, Evgen Čopi, Urška Pohlen, Domen Dimovski, Samo Lapajne, Barbara Kotnik, Loti Lukek, Neja Cirar, Matjaž Duh, Petja Iza Meh Peer, Tim Vučina idr.
Zvočni posnetki: Matej Kocjan, Blaž Učakar, Matej Gruden, Breda Gruden idr.

Strokovni recenzent: dr. Matjaž Duh
Recenzentka praktičarka: Anamarija Šmajdek
Pedagoška svetovalka ZRSŠ: mag. Natalija Kocjančič
Tehnični recenzent: Peter Novoselec
Jezikovni pregled: Jerneja Jelovčan Koselj

Izvedba projekta: MIŠKA d.o.o. (za Breda Gruden, Manuela Molnar Perger)

Oblikovanje uporabniškega vmesnika: Idearna d.o.o.
Oblikovanje naslovnice: Simon Kajtna

ISBN 978-961-03-0275-9

Izdal: Zavod RS za šolstvo, Poljanska cesta 28, 1000 Ljubljana
Za zavod: dr. Vinko Logaj

Ljubljana 2015

 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje je na svoji 174. seji, dne 17. 12. 2015 na podlagi 25. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03-ZOVFI-UPB3) in 15. in 16. člena Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, 57/2. 6. 2006) ter Pravilnika o spremembah, dopolnitvah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 45/2010), spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 52/2011) in spremembah Pravilnika o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 41/2013) sprejel sklep št. 613-2/2015/117 o potrditvi učbenika Likovna umetnost, i-učbenik za likovno umetnost v gimnazijskem programu.

 

Interaktivni učbenik je nastal v okviru projekta e-Šolska torba (vodja projekta: mag. Andreja Čuk). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve: Informacijska družba.

 


<NAZAJ
>NAPREJ236/237